Kosmetyka.pl

Rekrutacja

Rekrutacja w 3 prostych krokach:

Jeden ? przynieś świadectwo ukończenia szkoły średniej (nie masz obowiązku legitymowania się egzaminem maturalnym i jego wynikami!)
?Dwa ? dostarcz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki w szkole kosmetycznej
?Trzy ? wybierz 3 zdjęcia na których ślicznie wyglądasz do legitymacji, indeksu oraz świadectwa Policealnej Szkoły Kosmetycznej

Rekrutacja do szkoły odbywa się dwa razy do roku.
W edycji letniej do 31 sierpnia, w edycji zimowej do 14 lutego.

 

DOŁĄCZ DO PROFESJONALISTÓW!

Loading...