Kosmetyka.pl

Świadectwa i dyplomy

Po ukończeniu szkoły mgr Iwony Tomas:

  1. Otrzymasz świadectwo ukończenia Szkoły Policealnej (MEN)
  2. Przystępujesz do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
  3. Otrzymasz dyplom (tytuł) Technika Usług Kosmetycznych (MEN)
  4. Otrzymasz Międzynarodowy Dyplom Europass

Jeśli spełnisz w/w punkty to znak, że ukończyłeś Policealną Szkołę Kosmetyczną?mgr Iwony Tomas ? GRATULACJE!!!

Uzyskany tytuł technika usług kosmetycznych nadaje uprawnienia do wykonywania ?zawodu kosmetyczki w krajach Unii Europejskiej oraz do otworzenia własnej działalności usługowej.

Loading...